Utah Red/Grey

Utah Red/Grey : ยูท่า

Out of stock
SKU
3U-2548805

หนังหน้า : Synthetic บุด้วยผ้าเคลือบสาร Teflon
พื้น : ไฟลอนขึ้นรูปและพื้นล่างเป็นพื้นยาง
เทคโนโลยี : Comfort Sandals
คุณสมบัติ : ด้วยเทคโนโลยี Teflon จะทำให้รองเท้าไม่ดูดซับน้ำ แห้งเร็ว ลดกลิ่นอับ สวมใส่สบาย


ไซต์ของรองเท้าแต่ละแบรนด์มีความแตกต่างกัน
แนะนำวัดความยาวเท้าก่อนซื้อและเทียบกับตารางไซต์ด้านล่าง

UK ความยาวเท้า (มม.)
3 225
4 232
5 240
6 248
7 257
8 265
9 273
10 282


วิธีวัดความยาวเท้าเพื่อเปรียบเทียบไซส์