Terms

Terms and Conditions

บริษัทฯยอมรับการเปลี่ยนสินค้าค้าเฉพาะกรณีการเปลี่ยนไซส์เท่านั้น

  • กรุณาติดต่อแอดมินภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า หากเกินกว่านั้นทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนสินค้า
  • สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพใหม่ และตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเปลี่ยนสินค้า หากพบว่าสินค้าที่ส่งกลับมาไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • หากรับสินค้าคืนแล้ว พิจารณาว่าสินค้ามีสภาพตามข้อกำหนด ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าส่งสินค้าใหม่จำนวน 100 บาท

เงื่อนไขของสินค้าที่สามารถเปลี่ยนไซส์ได้

  • สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน
  • ป้ายแท็กสินค้าต้องยังอยู่ครบถ้วนในสภาพดี
  • กล่องสินค้าอยู่ในภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยฉีกขาด บุบ หรือรอยแปะติดใดๆ
  • แนบใบเสร็จเป็นหลักฐานในการชำระเงิน

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้า

  • หากมีปัญหาในเรื่องคุณภาพสินค้า ภายใน 30 วันหลังจากได้รับสินค้า ผู้ซื้อสามารถติดต่อแจ้งปัญหากับทางบริษัทฯ และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การพิจาณาเป็นกรณีๆไป

บริษัท เอช แอนด์ เอฟ ชูส์ (ไทยแลนด์) จำกัด สนญ. 159/35 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110