Privacy

นโยบาย

www.SchollShoesThailand.com ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการต่างๆผ่านเว็บไซต์ทางบริษัทฯขอแจ้งข้อตกลงเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน

ท่านยอมรับว่าจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และบุคคลอื่นๆ ท่านจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันขัดต่อกฎหมาย ต่อศีลธรรมอันดีงามและก่อให้เกิดความเสียหายเสียชื่อเสียงต่อบริษัทฯ และบุคคลอื่น และก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง

ในกรณีที่มีการนำเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง อันละเมิดต่อกฎหมายหรือผิดต่อศิลธรรมอันดีงาม หรือหากพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการลบหรือระงับเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงดังกล่าว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้น

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 14 วันทำการ โดยนับจากวันรับสินค้าจนถึงวันที่นำส่งสินค้าคืน หรือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ลงบนพัสดุภัณฑ์ที่คุณส่งกลับมาที่ สำนักงานใหญ่ เอช แอนด์ เอฟ ชูส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ในกรณีบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด หรือกรณีสินค้าแตกหัก/สูญหายจากการขนส่ง บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าใหม่ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สินค้าถูกส่งมาที่ สำนักงานใหญ่ เอช แอนด์ เอฟ ชูส์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

นโยบายการคืนสินค้า

ขั้นตอนการคืนสินค้า

 • ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร.096-9854488 หรือช่องทาง [email protected] SchollShoes > Inbox : Facebook SchollShoesThailand เพื่อแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า และเริ่มกระบวนการคืนสินค้า
 • ถ่ายรูปสินค้าที่คุณต้องการคืน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในกรณีเกิดปัญหาระหว่างกระบวนการคืนสินค้า
 • บรรจุสินค้า และแนบเอกสารอินวอยซ์ลงในพัสดุภัณฑ์
 • ส่งสินค้าคืนที่ บริษัท เอช แอนด์ เอฟ ชูส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ทางไปรษณีย์ไทย หรือช่องทางขนส่งอื่นๆ ที่ทางลูกค้าสะดวกในการจัดส่งสินค้า
  เช่น Alpha > Kerry Express exc.

ทางลูกค้า ชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยน คืนสินค้า 100 บาท / ครั้ง และรบกวนแจ้งหลักฐานการชำระเงินกับทางฝ่ายบริการลูกค้า ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ (ยกเว้นกรณีความผิดพลาดจากทางบริษัท) ส่งสินค้าพร้อมเอกสารอินวอยซ์ ที่ระบุปัญหา กลับมาที่

คุณจุฑามาศ งามดี (เปลี่ยนของ สกอลล์ออนไลน์)
บริษัท เอช แอนด์ เอฟ ชูส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
159/35 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 21
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-8208996

เงื่อนไขการคืนสินค้า

 • สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน เนื่องจากลูกค้าเปลี่ยนใจไม่ต้องการสินค้านั้น ๆ
 • ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้กรณีเกิดจากความผิดพลาดในการจัดส่ง สินค้าชำรุด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้กรณีสั่งผิดไซส์ โดยเกิดจากความผิดพลาดของลูกค้าเอง ทางบริษัทจะจัดส่งคู่ใหม่เปลี่ยนให้ โดยทางลูกค้าต้องจ่ายค่าเปลี่ยนสินค้า 100 บาท
 • สินค้าที่ผ่านการใช้งานแล้ว ไม่รับเปลี่ยนและคืน

เงื่อนไขการคืนสินค้า

กระบวนการประเมินคุณภาพสินค้าใช้เวลา 5-7 วันทำการ โดยเริ่มนับจากวันที่สินค้าถูกส่งผ่านทางช่องทางต่างๆ จนมาถึง บริษัทฯ ทั้งนี้ ในบางกรณีที่สินค้ามีรายละเอียดซับซ้อน การประเมินคุณภาพสินค้าอาจใช้เวลามากกว่า 7 วัน ทำการ

ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าจัดส่งคืนสินค้า กรณีลูกค้าเปลี่ยนใจ สั่งผิดไซส์ หรือ กรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของทางลูกค้าเอง

บริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืน หากสินค้า หรือ การส่งสินค้า เป็นความผิดพลาดจากทางบริษัท

นโยบายการคืนเงิน

ระบบส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคารทันทีที่ได้รับคำสั่งจากร้านค้า โดยการดำเนินการคืนเงินหลังจากนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ตามปรกติแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป ยกเว้นในกรณีบัตรเดบิตซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินตั้งแต่ 30 - 60 วัน