Massage

เทคโนโลยี มาสซาจ

การนวดเป็นวิธีง่ายๆแต่ได้ประสิทธิภาพในการผ่อนคลายความเมื่อยล้าของเท้า พื้นรองเท้าจะมีลักษณะเป็นคลื่นหรือปุ่ม
ทำงานเช่นเดียวกับการนวดระหว่างวัน แรงกดที่ต่างกันในแต่ละส่วนช่วยขจัดความเมื่อยล้าให้หมดไป
และเสริมสร้างพลังเท้าและขาขึ้นมาใหม่ พื้น ผิวที่เป็นลอนคลื่นยังช่วยทำให้อากาศได้หมุนเวียนส่งผลให้เท้าแห้งและเย็นสบาย