เงื่อนไขและข้อกำหนดในการจัดส่งสินค้า

คำนิยาม

 • “วันทำการ” วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • “หลักฐานในการนำส่งสินค้า” หมายถึง ข้อมูลการจัดส่งสินค้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวันที่ เวลา สถานที่จัดส่ง และลายมือชื่อของผู้รับสินค้า

มูลค่าสินค้า และขอบข่ายของความรับผิดชอบ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งสินค้า ในกรณีที่รายละเอียดที่อยู่ และข้อมูลในการจัดส่ง ไม่ครบถ้วน
 • หากเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการนำส่งสินค้า บริษัทฯ ยินดีที่จะรับผิดชอบสินค้า ตามมูลค่าสินค้าที่คุณได้ชำระไว้
 • ในกรณีที่มีการปฏิเสธรับสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าจัดส่งทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรับสินค้าชิ้นใด ชิ้นหนึ่ง
 • เจ้าหน้าที่จัดส่งเป็นเพียงบุคคลนำส่งสินค้าเท่านั้น ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจรับคืนสินค้า ทุกกรณี
 • หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Facebook: SchollShoesThailand , Line@SchollShoes หรือ โทร. 096-9854488

การจัดส่งสินค้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งเฉพาะพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น

 • อาจมีเจ้าหน้าติดต่อเพื่อสอบถามเส้นทางเพื่อให้การจัดส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การจัดส่งอาจมีความล่าช้าได้ เนื่องจากภัยธรรมชาติตามเส้นทางการจัดส่ง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดปัญหาดังกล่าว
 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่ในการจัดส่งสินค้าได้หลังจากการทำรายการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
 • หากลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าจัดส่งสินค้าทุกกรณี

การติดตามสถานะสินค้า

 • คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ 3 ช่องทางดังนี้ ผ่านทาง Inbox Facebook SchollShoesThailand หรือ Line@SchollShoes หรือ โทร 096-9854488

การรับประกันการส่งสินค้า

 • กรุณาลงนามในเอกสารการรับสินค้าทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในกรณีต้องการคืนสินค้า
 • บริษัทฯ จะรับผิดชอบเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณีที่เป็นความผิดของทางบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าเกินกว่ามูลค่าของสินค้าที่แจ้งไว้ไม่ว่ากรณีใดๆ

การเก็บเงินปลายทาง

บริการเก็บเงินปลายทาง เป็นบริการที่ลูกค้าชำระเงินค่าสินค้ากับพนักงานจัดส่ง (เป็นเงินสดเท่านั้น)

พื้นที่จัดส่ง(4)

กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพฯ

จังหวัดอื่นๆ : กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี นราธิวาส น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อำนาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และอุบลราชธานี

พื้นที่ห่างไกล : พื้นที่เกาะ พื้นที่ห่างไกลตัวเมือง

พื้นที่พิเศษ : นราธิวาส ยะลา ปัตตานี

 • ในกรณีของการจัดส่งในพื้นที่อาคารสูง เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าจะทำการติดต่อไปยังผู้รับสินค้าก่อนเข้าพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคาร ที่เป็นสถานที่จัดส่ง